Meester Geoffrey.nl - Onderwijsschatkist op het internet

Hoedenles - door Mathias de Baets
Groep 5-6 - Drama

Benodigdheden:
Deze les is gebaseerd op het spel interviewer, is heel makkelijk op te zetten en heel leuk om te geven. Je kunt beginnen met een klein spelletje: zoveel mogelijk verschillende soorten hoeden noemen. Ga gewoon alle kinderen af, en elk kind moet zo snel mogelijk een soort hoed noemen. Schrijf de hoeden op het bord, zodat er een hele verzameling komt.

De kern is dat kinderen in tweetallen een interviewspelletje gaan doen. EÚn kind krijgt een kaartje met een hoed. De interviewer moet vragen aan dat kind stellen, waar de ge´nterviewde antwoord op moet geven. Hierbij gelden twee regels:
  1. De vragen mogen niet met alleen maar ja of nee te beantwoorden zijn;
  2. De vragen moeten te maken hebben met datgene wat de hoed vertegenwoordigd.
Bijvoorbeeld: de ge´nterviewde heeft een operatiemuts. Hij werkt dus in een operatiekamer. De interviewer moet daar vragen over stellen. Wat voor operaties voert de ge´nterviewde uit? Wat vindt hij de moeilijkste operatie? Wat vindt hij leuk en niet leuk aan zijn werk? Hoe gaat dat nou in z'n werk? Etc.

Na vijf minuten worden de kaartjes weer verzameld. Je kunt dan even aan de interviewers vragen wat zij hebben ontdekt. Daarna worden de rollen omgedraaid, met andere kaartjes.

Je kunt als afsluiting ook nog een tekenopdracht geven: teken een hoed die nog niet bestaat, maar die wel zou mˇeten bestaan volgens jou.
Copyright ©2003-2024